Yttersta Hagalund

Kvarteret Odin med flera i Hagalund. Modellen är placerad i Olle Olsson-Hagalund museet.