Jakob före 1965.

Jakobsgatan från öster vid Västra Trädgårdsgatan. Jakobs församlingshus och t v Hamburger Börs.