Kapellgatan Huvudsta

Före rivningen tidigt 1970-tal.