Om mig

Kent Fernström

Jag heter Kent Fernström och är uppvuxen i Solna utanför Stockholm. Sedan 1999 har jag ägnat mig åt modellbyggeri och har vid det här laget lagt ner mer än 10.000 arbetstimmar på detta.

Jag har haft fokus på kulturhistoriska miljöer, nu samtliga rivna. Jag har alltså återskapat rivna miljöer för att vi som lever nu ska få en uppfattning om vad som gått förlorat och hur svenska städer faktiskt såg ut för sådär 50 år sedan.

Jag har främst ägnat mig åt Hagalund i Solna men nu på senare år även åt Stockholms City. Dessa områden revs parallellt under 1960-talets rivningsvåg som drabbade hela Sverige.

Jag arbetar med olika typer av kartong. Overheadplast har använts till fönstren.

Som framgår av utställningsförteckningen har mina modeller varit utställda vid en mängd tillfällen samt har även permanentplacerats.

Jag tar tacksamt emot modelluppdrag. Det behöver inte vara historiska byggnader, utan kan även vara modeller för planerade områden. Eller en modell av ett hus eller miljö man vill ha som prydnad i hemmet.

Org-nr. 5802121151

Kent Fernström