Varje gata en värld

Kvarteren öster om Brunkerbergstorg före rivningarna kring 1970.

Brunkebergstorgs östra sida. Foto L af Petersens 1967
Hotell Gillet vid Brunkebergstorg, 1930-tal. Okänd fotograf.
Detalj av Varje gata en värld. Hotell Gillet och Telegrafstyrelsens hus.