Armod och idyll

Vy över Gamla Hagalund från öster. Placerad i Solna hembygdsmuseum Charlottenburg.