Slottet och Motorn

Kvarteret Slottet, Råsunda, Solna.
Kvarteret Motorn, Råsunda, Solna, rivet 1979.