Kapellgatan Huvudsta

Modell över Kapellgatan i Huvudsta, Solna, som den såg ut fram till 1970-talet.

Kapellgatan från öster
Parti av Kapellgatan från söder. Foto Bo Boësen ca 1970.
Detalj, Kapellgatan 6 och 8.
Kapellgatan 6. Foto Bo Boësen ca 1970.